Siv ing Kjell Gurigard AS

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Bilete

 

I utgangspunktet skulle ein kanskje ikkje tru at teknisk konsulentarbeid var eit spennande utgangspunkt for fotografering.

Under er ein del bilete frå ulike oppdrag. I tillegg er det selt ein del bilete frå ulike idrettsarrangement i inn -og utland.

 

Firmaet utvida i 2007 også formålet til også å omfatte "levering av bilder og artikler..."

 

 

 

 

 

 

Siv ing Kjell Gurigard AS 
Mob: 90520861 • E-post: kjell@gurigard.com

www.gurigard.com