Siv ing Kjell Gurigard AS

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Om firmaet

 

Kjell Gurigard er einaste tilsette og eig gjennom Gråskallen Holding 100 % av aksjane i selskapet. Det er på kort sikt ikkje noko mål om å utvide selskapet med fleire tilsette, men heller å lage ein artig og interessant arbeidsplass for den som er tilsett i dag.

CV til Kjell Gurigard her:

 

Formålet med selskapet er "Teknisk rådgivning, naturoppsyn levering av bilder og artikler med tilhørende virksomheter"

 

Firmaet er 100 % uavhengig og legg vekt på å gjennomføre objektiv og målretta rådgjevning.

 

Teknisk rådgjevning:

Siv ing Kjell Gurigard AS tek tverrfaglege oppdrag som spenner frå energianalyser i bygg, utredningar av alternative energikjelder, prosjektleiing, prosjektutvikling, gjennomføring av studieturar, kurs, seminar til planlegging av klimatiltak.

 

Naturoppsyn

Kjell Gurigard har i 16 sesongar hatt oppdrag som fjelloppsyn på Hardangervidda. Per no er det ingen oppdrag innanfor dette fagfeltet.

 

Foto-oppdrag

Kjell Gurigard har dei siste åra levert stillbilder til aviser og TV. Oppdraga har stort sett vore frå ulike idrettsarrangement til aviser og bilete brukt på web og på TV-sendingane frå Energikampen.

 

 

 

 

 

 

Siv ing Kjell Gurigard AS 
Mob: 90520861 • E-post: kjell@gurigard.com

www.gurigard.com