Siv ing Kjell Gurigard AS

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Prosjekt og referansar

 

Eurocontract

KG AS har des 07 bistått kommunene Namdalseid, Leksvik, Rissa, Fosnes i kontrakthandling med tre entreprenører som del av prosjektet Eurocontract. Oppdraget er utført i samarbeid med Norsk Enøk og Energi AS.
Gjennomføring av prosjekt der entreprenøren garanterer spart energi er mykje brukt i enkelte land, men foreløpig ikkje så mykje i Norge. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med 6 andre land og er finansiert av EU og Enova. 
Prosjektet har både laga malar og retningslinjer for gjennomføring av denne typen prosjekt, initiert pilotprosjekt og foreslått strategiar for vidare utvikling av garanterte sparekontrakter i Norge”.

 

 

 

 

 

 

Siv ing Kjell Gurigard AS 
Mob: 90520861 • E-post: kjell@gurigard.com

www.gurigard.com