Siv ing Kjell Gurigard AS

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Siv ing Kjell Gurigard AS

 

 

Siv Ing Kjell Gurigard AS er eit konsulentfirma som arbeider med Energi og Klima.

 


Firmaet utfører utredningar og rapportar som spenner frå enkle samanstillingar og analyser til meir komplekse og omfattande prosjekt.Siv Ing Kjell Gurigard har i fleire år vore involvert i å lage barne-TV produksjonane Kykelikokos, PysjpopBaluba, Energikampen og KlarFerdigGå. Dei to siste er pågåande prosjekt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siv ing Kjell Gurigard AS 
Mob: 90520861 • E-post: kjell@gurigard.com

www.gurigard.com